Đóng

văn phòng luật sư uy tín tại tphcm

10Th11

CẨM NANG LY HÔN – NHANH CHÓNG, THẤU TÌNH ĐẠT LÝ CUỐN SÁCH DÀNH CHO AI? Chắc hẳn ai cũng mong muốn gia đình mình luôn hạnh phúc đong đầy, là bến bờ bình yên cho con thuyền neo đậu. Nhưng cuộc sống khôn lường với muôn vàn lý do chủ quan, khách quan có…

Xem thêm →

08Th11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………………………… Người khởi kiện: (3)……………………………. Địa chỉ: (4) …………………………………………. Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: …….(nếu có) Địa chỉ thư điện tử: ……………………… (nếu có) Người bị kiện: (5)……………………………………

Xem thêm →

08Th11

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ ĐƠN YÊU CẦU (V/v: CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN) Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..(2)   Họ tên người yêu cầu: 1(3)………………………… Sinh năm:              Địa chỉ(4):              Số điện thoại:………………

Xem thêm →