Đóng

Pháp lý nhà đất

02Th2

Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định theo Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT) Mời bạn tải Mẫu đơn…

Xem thêm →

02Th2

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Mời bạn tải Mẫu Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất – mới nhất tại đây Mời bạn xem thêm video về Thủ tục…

Xem thêm →

02Th2

Theo Khoản 1 Điều 133 Luật Đất Đai 2024 thì Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp có thay đổi sau đây: a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất,…

Xem thêm →
error: Xin đừng làm vậy !!