Đóng

Luật sư

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

Chúng tôi có đôi ngũ luật sư, chuyên viên ngoài các phẩm chất chung là Chân, Thiện, Mỹ họ còn là các luật sư, chuyên viên có khối óc thông minh, tấm lòng trong sáng, dũng cảm, biết lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm cơ sở hoạt động để xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương

Chức vụ: Cố vấn cao cấp

Học vấn – Đào tạo

Tốt nghiệp Đại Học Tổng Hợp Karl Marx Leipzig, CHDC Đức, Năm 1988

Điện thoại: 037 964 9664

Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Đăng Khoa

Chức vụ: Giám đốc

Học vấn – Đào tạo

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, 1997-2001

Điện thoại: 037 964 9664

Luật sư Lê Hồng Lâm

Chức vụ: Cố vấn cao cấp

Học vấn – Đào tạo

Cử nhân Luật (1998 – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Điện thoại: 037 964 9664

Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THẢO

Chức vụ: Cố vấn

Học vấn – Đào tạo

Đại học Kinh Tế – Luật TPHCM,

Thạc sĩ Luật Kinh Tế

Điện thoại: 037 964 9664

Email: hungvuong@luatsubatdongsan.vn