Đóng

Luật sư

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

Chúng tôi có đôi ngũ luật sư, chuyên viên ngoài các phẩm chất chung là Chân, Thiện, Mỹ họ còn là các luật sư, chuyên viên có khối óc thông minh, tấm lòng trong sáng, dũng cảm, biết lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm cơ sở hoạt động để xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương

Chức vụ: Cố vấn cao cấp

Học vấn – Đào tạo

Tốt nghiệp Đại Học Tổng Hợp Karl Marx Leipzig, CHDC Đức, Năm 1988

Điện thoại: 0912 219 065

Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Đăng Khoa

Chức vụ: Giám đốc

Học vấn – Đào tạo

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, 1997-2001

Điện thoại: 0912 219 065

Luật sư Lê Hồng Lâm

Chức vụ: Cố vấn cao cấp

Học vấn – Đào tạo

Cử nhân Luật (1998 – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Điện thoại: 0912 219 065

Luật sư NGUYỄN THỊ HUYÊN

Chức vụ: Phó giám đốc

Học vấn – Đào tạo

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế, 1992 – 1997

Điện thoại: 0912 219 065

Ths, Luật sư PHẠM THỊ NHÀN

Chức vụ: Phó giám đốc

Học vấn – Đào tạo

Đại học Luật Tp. HCM, Cử nhân Luật Quốc Tế năm 2006

Điện thoại: 0968 605 706

Email: nhan@luatsubatdongsan.vn

Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn pháp lý chúng tôi luôn sẵn sàng
Tư vấn miễn phí