Đóng

08Th11

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LY HÔN – LUẬT SƯ GIỎI QUẬN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)…………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………….

Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………… (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………

Địa chỉ (6) …………………………………………….

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax: ….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………….. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)………

Địa chỉ: (8)……………………………………………

Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: ……..(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

Địa chỉ: (10) ……………………………………..

Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)…….

Vợ chồng chúng tôi đã đăng ký kết hôn theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số…..do UBND……cấp ngày…/…/…., nay tôi đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn như sau:

  1. Tôi đề nghị Tòa án chấp thuận cho ly hôn vì lý do sau:…………………………….

Phần này bạn viết về lý do dẫn đến phải ly hôn, trước tiên viết ngắn gọn thôi không cần phải kể lể chi tiết đánh cãi nhau hay ngoại tình thế nào, cũng không cần tố rõ tội lỗi làm mất mặt nhau….(Tùy tình hình sau này sẽ bổ sung chi tiết bằng Bản tự khai và trả lời các câu hỏi của Thẩm phán/Thư ký tòa).

Ví dụ: vợ chồng tôi đã lấy nhau và chung sống được 3 năm, nhưng qua thời gian cho thấy vợ chồng có nhiều điểm mâu thuẫn, căng thẳng, bất đồng dẫn đến không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được, tình trạng đau buồn trầm trọng không thể kéo dài.

2. Yêu cầu Toà án giải quyết về con chung như sau:

(chưa có con thì ghi: không có con chung), có con thì ghi đủ các con:

Họ và tên:………..sinh ngày……tháng……năm…..

Giao cho ……..mẹ?…. trực tiếp nuôi con ……tên?….

Đề nghị…..bố?…. cấp dưỡng nuôi con hàng tháng là: (số tiền?)

3. Về tài sản của vợ chồng tôi đề nghị chia như sau:

Liệt kê rõ từng tài sản? tài sản nào của vợ, tài sản nào của chồng, tài sản nào là tài sản chung của vợ chồng và đề nghị chia thế nào? kèm theo giấy tờ chứng minh về tài sản nhà đất, oto, xe máy…).

Nếu không có tài sản chung thì ghi: Tài sản chung vợ chồng: không có 

Nếu có mà tài sản chung mà tự thỏa thuận được thì ghi: Tài sản chung vợ chồng: tự thỏa thuận

4. Vấn đề khác (nếu có): ………………………

Ví dụ: nghĩa vụ đối với các khoản vay nợ của gia đình, vay ngân hàng, đề nghị xử lý thế nào? – nếu không có thì xóa bỏ mục này

  1. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6):             (nếu không có thì xóa bỏ mục này)
  2. Thông tin khác(7)(nếu không có thì xóa bỏ mục này)

Người làm chứng (nếu có) (12)…..(nếu không có thì xóa bỏ mục này)

Địa chỉ: (13) …………………………………………….

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………… (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);
  2. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của vợ, chồng (bản sao có chứng thực);
  3. Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);
  4. Giấy khai sinh của các con (nếu có con) nộp bản sao có chứng thực;
  5. Hồ sơ về tài sản của vợ chồng (nếu có) ví dụ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký ô tô, xe máy; sổ tiết kiệm…  

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………

Người khởi kiện (16)

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Ghi họ tên (ai nộp đơn thì người đó là người khởi kiện, ví dụ vợ nộp đơn thì vợ là người khởi kiện còn lại chồng là người bị kiện).

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H);

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự.

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Ai nộp làm đơn thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó.

Bấm tải Mẫu đơn khởi kiện vụ án ly hôn, tại đây. 

Phần Lưu ý trong Mẫu đơn là phần hướng dẫn bạn sử dụng Mẫu và cần xóa phần Lưu ý khi soạn thảo xong.

Tôi đã trao cho bạn “chìa khóa vàng” trong việc viết đơn khởi kiện chia thừa kế, chúc bạn thành công!

Nếu cần tư vấn, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:

Ngô Thị Thanh Thúy

ĐT: 0909 283 917

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

——————————————————————

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN ĐẤT – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN NHÀ – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này

Mời bạn đọc sách: QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH, tại link này

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh