Đóng

Luật sư

20Th12

Thạc sĩ, Luật sư Phan Duy Lân Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Điện thoại: 0908007800 Email: duylaan@gmail.com Học vấn – Đào tạo:       + 1986. Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM.       + 2001. Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội.  …

Xem thêm →

06Th3

Luật sư  Lê Hồng Lâm Chức vụ: Cố vấn cao cấp Điện thoại: 0912 219 065 Email: khoa@luatsubatdongsan.vn Học vấn – Đào tạo: + Đại học Tài chính-Kế toán (1983 – Trường Đại học Tài chính-Kế toán) + Cử nhân Luật (1998 – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) + Cử…

Xem thêm →