Đóng

Luật sư Phạm Thị Nhàn

17Th1

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013, Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ. Ngày 19/12/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất thay thế cho Nghị định…

Xem thêm →