Đóng

Luật sư Phạm Thị Nhàn

17Th1

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013, Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ. Ngày 19/12/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất thay thế cho Nghị định…

Xem thêm →

13Th1

Hiện tại, rất nhiều bạn áp dụng quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 và Điều 128 Bộ luật Dân sự 2005 để cho rằng khi vi phạm một trong những điều kiện thì không được giao dịch, tức là không được chuyển nhượng/tặng cho… Tuy nhiên, hiểu như vậy là có sự…

Xem thêm →