Đóng

05Th12

CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ Ở – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUYỆN HÓC MÔN

Hỏi: Cho tôi hỏi là bố mẹ tôi mất có để lại căn nhà ở huyện Hóc Môn TPHCM, ông bà mất không để lại di chúc, nay tôi muốn bán căn nhà đó để chia đều cho 3 anh em nhưng 2 em tôi không đồng ý. Vậy bây giờ tôi phải giải quyết như thế nào?

Đáp:

Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây:

Theo quy định của BLDS 2015 về phân chia di sản theo di chúc như sau:

Điều 656. Họp mặt những người thừa kế

  1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:
    a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;
    b) Cách thức phân chia di sản.
  2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật

  1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
  2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Như vậy, sau khi có thông báo về việc mở thừa kế, ba anh em bạn cần phải thỏa thuận về cách thức phân chia ngôi nhà được thừa kế. Về việc phân chia di sản là nhà đất này thì những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá ngôi nhà và thỏa thuận về người nhận ngôi nhà; nếu không thỏa thuận được thì ngôi nhà phải được bán để chia đều giá trị cho những người thừa kế.

Nếu cần tư vấn, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:

Ngô Thị Thanh Thúy

ĐT: 0909 283 917

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

——————————————————————

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN ĐẤT – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này:

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN NHÀ – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này:

Mời bạn đọc sách: QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH, tại link này: