Hỏi: Cho tôi hỏi là bố mẹ tôi mất có để lại căn nhà ở huyện Hóc Môn TPHCM, ông bà mất không để lại di chúc, nay tôi muốn bán căn nhà đó để chia đều cho 3 anh em nhưng 2 em tôi không đồng ý. Vậy bây giờ tôi phải giải quyết…