Đóng

luật sư bất động sản

28Th11

Hỏi: Tôi muốn khiếu nại về đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng thì trình tự khiếu nại được thực hiện như thế nào? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013 về Giải quyết…

Xem thêm →
error: Content is protected !!