Đóng

công ty luật giỏi

28Th11

Hỏi: Khi nào Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân. Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai 2013 về các trường hợp Nhà nước…

Xem thêm →