Đóng

công ty luật bất động sản

28Th11

Hỏi: Cho tôi hỏi là khi Nhà nước ra quyết định thu hồi đất trồng cây lâu năm của tôi để quy hoạch thực hiện dự án, tuy nhiên tôi không đồng ý với quyết định trên vì khoản bồi thường không đúng với giá trị mảnh đất, vậy trường hợp này tôi làm đơn…

Xem thêm →

28Th11

Hỏi: Khi nào Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân. Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai 2013 về các trường hợp Nhà nước…

Xem thêm →