Đóng

khiếu kiện đất đai

06Th3

‘Không có chuyện trách nhiệm chính quyền nhiệm kỳ trước khác với trách nhiệm chính quyền nhiệm kỳ sau, pháp luật quy định chính quyền nhận chuyển giao thì chịu trách nhiệm với các vấn đề được chuyển giao’. Sáng qua 19.12, tại Trung tâm hành chính Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) diễn ra cuộc đối…

Xem thêm →