Đóng

Luật sư

06Th3

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương

picture1

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương

Chức danh: Cố vấn cao cấp

Điện thoại: 037 964 9664

Email: luatsukhoa@yaho.com

Học vấn – Đào tạo

+ Tốt nghiệp đại học Trường Đại học tổng hợp Karl Marx Leipzig, CHDC Đức, năm 1988.

+ Bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Albert – Ludwigs thành phố Freiburg, CHLB Đức, năm 1996.

+ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học luật Hà Nội, năm 2007.

Kinh nghiệm thực hành

TS Phương tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đức năm 1988, sau đó trở về Việt Nam làm giảng viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đồng thời TS Phương còn là luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Tây từ năm 1993, giữ chức vụ Phó Ban kiểm tra Đoàn Luật sư Hà Tây từ năm 1998 đến năm 2004.

TS Phương hiện là giảng viên chính, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Luật Môi trường của Trường đại học Luật Hà Nội. Đồng thời TS Phương còn thường xuyên tham gia giảng cho các chương trình đào tạo ngắn hạn như: Chương trình đào tạo lại cán bộ của Chính Phủ do ADB tài trợ, chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý ngành, địa phương do Bộ tài nguyên và môi trường, Bộ Tư pháp, các Tổ chức phi Chính phủ tổ chức.

Đối với hoạt động nghiên cứu TS Phương tham gia ban soạn thảo, phản biện nhiều dự án luật; tư vấn chính sách cho các cơ quan trung ương; tham gia hội đồng tư vấn hoặc nghiệm thu các dự án, đề án, nhiệm vụ liên quan đến pháp luật của các cơ sở nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả đã có nhiều công trình nghiên cứu, sách, giáo trình được xuất bản và đông đảo các cơ sở đào tạo luật, cán bộ pháp lý, luật sư, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng và đánh giá cao.

Đồng thời với quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học trước đây TS Phương đã có trên 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và điều hành Văn phòng Luật sư. Trực tiếp tham gia nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp, có giá trị lớn liên quan đến nhà ở, đất đai và tài nguyên môi trường; trực tiếp cố vấn pháp lý cho các tập đoàn, công ty lớn.

Nghiên cứu và viết bài

+ Giới thiệu một số công trình nghiên cứu và bài viết điển hình của TS Phương như sau:

+ Chủ biên “Giáo trình Luật Môi trường” – Đại học Luật Hà Nội, xuất bản năm 2009.

+ Đồng tác giả cuốn sách: “Pháp luật đất đai – Bình luận và giải quyết tình huống” Nhà xuất bản Tư Pháp, năm 2005.

+ Đề tài nghiên cứu: “Những vấn đề lý luận về Pháp luật môi trường trong kinh doanh”, Đại học Luật Hà Nội, năm 2010.

+ Đề tài nghiên cứu: “Rà soát Luật bảo vệ môi trường 2005” Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), năm 2011.

+ Tác giả bài viết: “Quản lý đất đai theo Luật đất đai năm 2003”, Tạp chí luật học – Đại học Luật Hà Nội.

Thành viên hiệp hội

+ Thành viên Ban cố vấn của Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam thực hiện phản biện Luật bảo vệ môi trường 2005, năm 2004 – 2005.

+ Thành viên Tổ biên tập dự án Luật thuế Bảo vệ môi trường, 2008 – 2010.

+ Thành viên Hội Luật gia Việt Nam.

error: Xin đừng làm vậy !!