Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương Chức danh: Cố vấn cao cấp Điện thoại: 037 964 9664 Email: luatsukhoa@yaho.com Học vấn – Đào tạo + Tốt nghiệp đại học Trường Đại học tổng hợp Karl Marx Leipzig, CHDC Đức, năm 1988. + Bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Albert – Ludwigs…