Đóng

luật sư nhà đất

13Th1

Hiện tại, rất nhiều bạn áp dụng quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 và Điều 128 Bộ luật Dân sự 2005 để cho rằng khi vi phạm một trong những điều kiện thì không được giao dịch, tức là không được chuyển nhượng/tặng cho… Tuy nhiên, hiểu như vậy là có sự…

Xem thêm →