Đóng

10Th5

mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án – luật sư giỏi ở tphcm – dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Tư vấn dự án bất động sản

Là một công ty luật uy tín tại tphcm, với nhiều luật sư nhà đất giỏi, chúng tôi sẽ hỗ trợ pháp lý cho khách hàng đầu tư phát triển dự án bất động sản một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàn đồng hành cùng khách hàng từ bước lập dự án, xin chấp thuận đầu tư đến khi đưa dự án vào kinh doanh khai thác. Luật sư tư vấn lập dự án bất động sản, như sau:

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến phát triển dự án
 • Tư vấn chuẩn bị, đáp ứng các điều kiện đầu tư dự án theo quy định
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận đầu tư
 • Tư vấn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án
 • Tư vấn xin phê duyệt 1/500, tổng mặt bằng xây dựng hoặc giấy phép xây dựng
 • Nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xin chấp thuận: đầu tư; giao đất, xây dựng
 • Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng phục vụ cho quá trình triển khai, kinh doanh khai thác dự án bất động sản

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp bất động sản

Với thế mạnh có nhiều luật sư chuyên nhà đất tại tphcm chúng tôi sẵn sàng đồng hành với khách hàng trong các thương vụ mua bán sáp nhập dự án bất động sản, với công việc sau:

 • Thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của công ty, dự án
 • Tư vấn và cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch
 • Tư vấn lựa cho phương thức như: mua bán dự án, mua bán công ty, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, hợp tác hoặc liên doanh phát triển dự án
 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục, báo cáo và công bố thông tin từ các hoạt động mua bán dự án
 • Tư vấn hợp đồng, soạn thảo, tham gia đàm phán các giao dịch
 • Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, cổ phần
 • Nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng làm việc với đối tác, cơ quan có thẩm quyền từ bước lập kế hoạch cho đến khi hoàn tất thương vụ mua bán, sáp nhập dự án bất động sản.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

So với hình thức bằng lời nói “lời nói gió bay” thì hình thức văn bản “giấy trắng mực đen” góp phần hạn chế việc các bên “trở mặt” trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhưng ngược lại nếu không chú trọng việc soạn thảo hợp đồng thì “bút sa là chết” hoặc tự “mua dây buộc mình”. Để có một văn bản hợp đồng rõ ràng, chặt chẽ, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo được quyền lợi cho các bên, hạn chế tranh chấp và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch bất động sản. Đòi hỏi các bên phải thận trọng, hiểu biết pháp luật và có kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng, làm tốt điều này cần có sự tham gia của luật sư nhà đất giỏi tphcm.

Với thương hiệu công ty luật uy tín tại tphcm, với đội ngũ luật sư nhà đất uy tín tphcm, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàn hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn luật, đàm phán, soạn thảo các hợp đồng sau:

 • Hợp đồng tư vấn thiết kế
 • Hợp đồng khảo sát địa chất
 • Hợp đồng thi công xây dựng
 • Hợp đồng tư vấn giám sát quản lý dự án
 • Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án
 • Hợp đồng góp vốn
 • Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
 • Hợp đồng mua bán nhà ở (bao gồm cả căn hộ, nhà hình thành trong tương lai)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng cho thuê nhà (bao gồm cả hợp đồng cho thuê văn phòng, địa điểm kinh doanh)
 • Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Là một công ty luật uy tín tại tphcm, với đội ngũ luật sư nhà đất giỏi tphcm, chúng tôi xin cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án mới nhất (toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản).

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN)

Số ………./HĐKT

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án) ……. số ….. ngày … tháng …. năm ……. của             ,

Hai bên chúng tôi gồm:

 1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên doanh nghiệp:

– Địa chỉ:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

– Mã số doanh nghiệp:

– Người đại diện theo pháp luật: …………………….. Chức vụ:

– Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại:

– Điện thoại: ………………………………….. Fax:

– Tài khoản: ……………………………………. tại ngân hàng:

– Mã số thuế:

 1. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên doanh nghiệp:

– Địa chỉ:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

– Mã số doanh nghiệp:

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ:

– Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại

– Điện thoại: ………………………………….. Fax:

– Tài khoản: ………………………… Tại ngân hàng

– Mã số thuế:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) ….……………….. với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án đã được phê duyệt

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt (một phần dự án) gồm:

– Tên dự án:

– Diện tích đất:

– Nội dung về quy hoạch sử dụng đất:

– Nội dung về quy hoạch xây dựng:

– Nội dung về công trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà:    )

– Tổng mức đầu tư:

– Tiến độ dự án:

– Nguồn vốn:

– Các nội dung khác:

(Nếu chuyển nhượng một phần dự án cần thêm mục 2 về số liệu của phần dự án chuyển nhượng tương tự như trên)

Điều 2. Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

– Về giải phóng mặt bằng:

– Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

– Về xây dựng công trình:

– Thông tin khác:

Điều 3. Giá chuyển nhượng

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

 1. Phương thức thanh toán: bằng (chuyển khoản hoặc hình thức khác)
 2. Thời hạn thanh toán:

– Trả lần đầu là: ……………. đồng vào ngày ……./……./

– Trả tiếp theo là: ………………….. đồng vào ngày ……/……/

– Các quy định khác do hai bên thỏa thuận:

Điều 5. Thời hạn bàn giao và nhận dự án (hoặc phần dự án)

 1. Cách thức bàn giao: Bàn giao trên hồ sơ hoặc phần nhận dự án, bàn giao trên thực địa:
 2. Thời gian bàn giao:

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

 1. Quyền của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:

 1. a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;
 2. b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;
 3. c) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận:
 4. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

 1. a) Bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;
 2. b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa;
 3. c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án;
 4. d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng;

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận:

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng

 1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:

 1. a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án hoặc phần dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại Hợp đồng này;
 2. b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án;
 3. c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng;
 4. d) Các quyền lợi khác do hai bên thỏa thuận
 5. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

 1. a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng;
 2. b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất;
 3. c) Tiếp nhận toàn bộ dự án, phần dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thỏa thuận;
 4. d) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng …);

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận:

Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất

(do các bên thỏa thuận)

Điều 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 10. Điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

(do các bên thỏa thuận)

Điều 12. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 14. Các thỏa thuận khác

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG            BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

LIÊN HỆ

Bạn cần luật sư nhà đất uy tín tphcm để tư vấn đầu tư, phát triển dự án bất động sản hoặc mua bán sáp nhập doanh nghiệp hoặc tư vấn, đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng vui lòng liên hệ:

Luật sư Đỗ Đăng Khoa

ĐT: 0912 219 065

Email: khoa@luatsubatdongsan.vn

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh