Đóng

luật sư uy tín tphcm

16Th10

Hỏi: Tôi đang làm thủ tục để đổi mục đích sử dụng đất, Luật sư có thể cho tôi xin mấu đơn để làm thủ tục trên không? Đáp: Bạn có thể tham khảo mẫu đơn dưới đây: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— …, ngày….. tháng …..năm …….

Xem thêm →