Đóng

luật sư tranh tụng nhà đất

03Th3

Có câu: “đứng cho vay, quỳ trả nợ”. Quả đúng thật! Nhiều người cho mượn đất đai cũng chịu cảnh tương tự. Hàng loạt tranh chấp: đòi lại nhà đất cho ở nhờ; tranh chấp đất đai cho mượn, tranh chấp đất đai bị người khác chiếm giữ xảy ra. Nhất là khi “giá nhà…

Xem thêm →

03Th3

Có câu: “Bán anh em xa, Mua láng giềng gần”. Tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”. Ấy vậy mà cũng biết bao vụ “sứt đầu mẻ trán”. Chỉ vì hàng xóm “xê dịch” mốc giới sang đất nhà mình.  Giờ tấc đất, tấc vàng mà bạn lại ngại “đôi co” mất…

Xem thêm →
error: Xin đừng làm vậy !!