Đóng

luật sư đất đai

28Th11

Hỏi: Khi nào Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân. Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai 2013 về các trường hợp Nhà nước…

Xem thêm →

11Th11

Hỏi: Cho tôi hỏi về các trường hợp không được công nhận quyền sở hữu nhà khi đã được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 35 NĐ 43/2014/NĐ-CP về Tài…

Xem thêm →