Đóng

22Th3

DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG

Dịch vụ làm sổ đỏ

Luật sư tư vấn nhà đất, chúng tôi thấy rằng nhà đất là tài sản có giá trị rất lớn, quan trọng nhất của mỗi người, trong khi thủ tục sang tên sổ đỏ, thủ tục đăng bộ nhà đất rất phức tạp mất nhiều thời gian. Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, nhanh chóng có được sổ đỏ, sổ hồng, chúng tôi với đội ngũ luật sư uy tín tại tphcm (tp.Hồ Chí Minh), cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ tphcm như sau:

 • Tư vấn đo vẽ nhà đất tp hcm, chuẩn bị hồ sơ xin cấp sổ đỏ, sổ hồng
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thổ cư, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tphcm, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở tphcm
 • Xin cấp sổ đỏ lần đầu, xin cấp sổ đỏ mới, xin cấp lại sổ đỏ (bị mất, cũ, rách, hết trang bổ sung)
 • Xin cấp sổ hồng lần đầu, xin cấp sổ hồng mới, xin cấp lại sổ hồng (bị mất, cũ, rách)
 • Dịch vụ hoàn công xây dựng
 • Nhận ủy quyền xin cấp sổ đỏ, xin cấp sổ hồng tại tphcm
 • Hướng dẫn thủ tục công chứng, chứng thực giao dịch nhà đất
 • Hỗ trợ thủ tục người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam
 • Thủ tục cấp sổ đỏ cho người nước ngoài
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại tphcm và thủ tục đăng bộ nhà đất tại tphcm (trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất)

Là một văn phòng luật sư uy tín tại tphcm, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, nhằm tránh những tranh chấp hoặc các rủi ro liên quan tới nhà đất đã chuyển nhượng, luật sư nhà đất chúng tôi tư vấn miễn phí thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, thủ tục sang tên sổ đỏ và thủ tục đăng bộ nhà đất, như sau:

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Bên bán và bên mua cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi đi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, như sau

BÊN BÁN:

 • Chứng minh nhân dân bản chính
 • Hộ khẩu bản chính
 • Đăng ký kết hôn bản chính, hoặc giấy xác nhận độc thân bản chính
 • GCN QSD đất ở QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất bản chính
 • Bản vẽ sơ đồ nhà đất bản chính
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ bản chính

BÊN MUA:

 • Chứng minh nhân dân bản chính
 • Hộ khẩu bản chính
 • Đăng ký kết hôn bản chính, hoặc giấy xác nhận độc thân bản chính

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Hai bên lựa chọn Văn phòng công chứng tại tỉnh/thành phố nơi có nhà đất. Căn cứ vào thỏa thuận của hai bên Phòng công chứng sẽ soạn thảo Hợp đồng mua bán nhà đất. Hai bên sẽ ký hợp đồng trước mặt công chứng viên và Phòng công chứng sẽ kiểm tra và xác nhận tính hợp pháp của hợp đồng.

Thủ tục sang tên sổ đỏ tại tphcm

Sau khi hợp đồng mua bán nhà đất đã được công chứng, bên mua cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước sau:

Hồ sơ sang tên sổ đỏ nhà đất, gồm có:

 • Chứng minh nhân dân Bên mua bản photo, 01 bản
 • Hộ khẩu bản Bên mua photo, 01 bản
 • Đăng ký kết hôn bản chính, hoặc GXN độc thân bản chính hoặc bản sao y, 01 bản
 • Hợp đồng công chứng bản chính, 01 bản
 • Hợp đồng công chứng photo, 02 bản
 • GCN QSD đất ở QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất bản chính, 01 bản
 • GCN QSD đất ở QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất photo, 02 bản
 • Bản vẽ sơ đồ nhà đất bản chính, 01 bản
 • Bản vẽ sơ đồ nhà đất photo, 02 bản

Bước 1: Điền thông tin vào Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (mẫu dưới đây)

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và bộ hồ sơ ở trên cho nhân viên tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có nhà đất

Bước 3: Cán bộ nhận hồ sơ và sẽ đưa Tờ phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó có ghi ngày trả kết quả

Bước 4: Tới ngày trả kết quả, tới nhận Thông báo nộp thuế

Bước 5: Tới cơ quan thuế và nộp thuế theo Thông báo nộp thuế

Bước 6: Mang chứng từ xác nhận đã nộp đầy đủ thuế tới Văn phòng đăng ký đất đai và nhận sổ đỏ, sổ hồng

Để thuận lợi cho khách hàng luật sư gỏi, uy tín tphcm xin cung cấp mẫu sau:

Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 09/ĐK kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMẫu số 09/ĐK
   
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠĐã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNGĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
 
Kính gửi: ……………………………………………………………….
 
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………..1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………………………………….
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:-.…………………………………………….;……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:-….……………………………………….;……………………………….….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;………………………….……….…………;………………………….……….…………;

4. Lý do biến động…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:     – Giấy chứng nhận đã cấp;……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày …… tháng …… năm…….

Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; , từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

Là một công ty luật uy tín tại tphcm, với đội ngũ luật sư nhà đất uy tín tphcm, dịch vụ làm sổ đỏ tại tphcm, dịch vụ làm sổ hồng tại tphcm chúng tôi giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xin cấp sổ đỏ, sổ hồng (cấp mới, đổi sổ) hoặc thủ tục sang tên sổ đỏ, thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất để khách hàng có được sổ đỏ, sổ hồng một cách nhanh chóng.

LIÊN HỆ

Bạn cần luật sư nhà đất uy tín tphcm, thực hiện dịch vụ làm sổ đỏ, sổ hồng tại tphcm vui lòng liên hệ:

Luật sư Nguyễn Thị Huyên

ĐT: 0936777568

Email: huyen@luatsubatdongsan.vn

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh