Đóng

Hỏi đáp

19Th5

Câu hỏi: Tôi thấy trong Luật Doanh nghiệp 2020 không còn quyền tố cáo của doanh nghiệp nữa. Như vậy có phải doanh nghiệp mất quyền tố cáo không? Quy định như vậy có ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp? Trả lời: Quy định hiện nay: Tại khoản 10 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm…

Xem thêm →

14Th5

Hỏi: Cho tôi hỏi hiện nay có cần phải đăng ký con dấu doanh nghiệp nữa không? Đáp: Để trả lời cho câu hỏi mời bạn tham khảo quy định dưới đây: “Điều 43. Dấu của doanh nghiệp Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ…

Xem thêm →

14Th5

Hỏi: Cho tôi hỏi những trường hợp nào bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh? Đáp: Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2020 được quy định như sau: “Điều 185. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh Thành viên hợp danh bị chấm…

Xem thêm →