Đóng

thủ tục tách thửa đất

30Th3

CÂU HỎI Hai anh em chúng hiện đang cùng sử dụng chung thửa. Chúng tôi có nhu cầu tách thửa. Diện tích mảnh đất là 7x30m. Vậy có đủ điều kiện tách thửa không? Người gửi: Đàm Công Tâm TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Theo quy định tại Điều 143, Điều 144 Luật…

Xem thêm →

06Th3

CÂU HỎI Diện tích thửa đất nhà em ghi trên sổ đỏ là 418m2 nhưng trên bản đồ địa chính chỉ có 328m2. Vậy em phải làm sao? Người gửi: Kiều xuân nhâm TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu…

Xem thêm →