Đóng

luật sư hcm

25Th2

Hỏi: Điều kiện và thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như thế nào? Thời hạn để được cấp giấy chứng nhận là bao lâu? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều…

Xem thêm →

25Th2

Hỏi: Những trường hợp nào bắt buộc phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư 2020 về trường hợp chấm dứt…

Xem thêm →