Đóng

luật sư hcm

20Th1

Hỏi: Tại sao EVN dừng tiếp nhận các yêu cầu đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà phát triển sau ngày 31/12/2020 cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể…

Xem thêm →