CÂU HỎI Diện tích thửa đất nhà em ghi trên sổ đỏ là 418m2 nhưng trên bản đồ địa chính chỉ có 328m2. Vậy em phải làm sao? Người gửi: Kiều xuân nhâm TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các…