Đóng

mua nhà đất giấy tay nay được cấp sổ đỏ

06Th3

Những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 01/07/2004 đến trước ngày 01/01/2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận (GCN) hay còn gọi là “sổ hồng, sổ đỏ”. Những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 01/07/2004 đến trước…

Xem thêm →

06Th3

CÂU HỎI Tháng 4/2014, gia đình tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 208m2. Việc chuyển nhượng thực hiện bằng giấy tờ viết tay, có người làm chứng. Nguồn gốc đất là do cơ quan làm việc cấp cho chủ cũ, nay được bàn giao về địa phương quản lý, sắp…

Xem thêm →