Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì? Cần có những giấy tờ gì và trình tự giải quyết như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ly hôn có yếu tố nước ngoài http: là việc ly hôn giữa một bên là công dân…