Hỏi: Thưa LS Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, gia đình tôi có 3 người con, anh Tôi sinh năm 1975 và chị tôi sinh năm 1977 . Hai anh chị tôi đã lập gia đình và ở riêng từ trước khi bố mất;  chỉ có tôi là…