Đóng

luật sư giỏi về đất đai

10Th2

Trong thời kỳ kinh doanh hội nhập như hiện nay, các vụ tranh chấp do một trong Hai bên vi phạm thục hiện nghĩa vụ là rất nhiều và phổ biến. Chung quy lại vẫn là câu chuyện tiền, lợi ích, bồi thường thiệt hại, mà cụ thể ở đây là lãi phát sinh do…

Xem thêm →

26Th12

Đăng bộ nhà đất hay còn gọi đăng bạ, được hiểu là đăng ký. Khái niệm đăng bộ nhà đất không được quy định cụ thể trong bất kỳ điều luật nào. Nhưng chúng ta có thể hiểu Đăng bộ nhà đất tức là đăng ký biến động các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng…

Xem thêm →