Đóng

luật sư bất động sản tp HCM

04Th1

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ÁN LỆ SỐ 24/2018/AL VỀ DI SẢN THỪA KẾ CHUYỂN THÀNH TÀI SẢN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN KHÁI QUÁT ÁN LỆ Nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng mà một người chết trước. Người còn lại…

Xem thêm →