Đóng

dịch vụ luật sư doanh nghiệp

12Th11

Hỏi: Cho tôi hỏi về những trường hợp nào buộc phải hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân theo quy định của pháp luật? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: – Hủy Giấy chứng nhận trong trường hợp…

Xem thêm →

11Th11

Hỏi: Cho tôi hỏi về các trường hợp không được công nhận quyền sở hữu nhà khi đã được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 35 NĐ 43/2014/NĐ-CP về Tài…

Xem thêm →

26Th12

Đăng bộ nhà đất hay còn gọi đăng bạ, được hiểu là đăng ký. Khái niệm đăng bộ nhà đất không được quy định cụ thể trong bất kỳ điều luật nào. Nhưng chúng ta có thể hiểu Đăng bộ nhà đất tức là đăng ký biến động các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng…

Xem thêm →