Hỏi: Cho tôi hỏi hiện nay có cần phải đăng ký con dấu doanh nghiệp nữa không? Đáp: Để trả lời cho câu hỏi mời bạn tham khảo quy định dưới đây: “Điều 43. Dấu của doanh nghiệp Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ…