Đóng

21Th5

Trái phiếu và chủ thể phát hành trái phiếu – Văn phòng Luật sư huyện Bình Chánh

Hỏi: Trái phiếu là gì? Chủ thể nào được phát hành trái phiếu?

Đáp:

Để trả lời câu hỏi trên, mời bạn tham khảo quy định dưới đây:

Khoản 3 Điều 4 Luật chứng khoán 2019: “Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ, quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ (người cho vay) một khoản tiền lãi được xác định tại một thời gian cụ thể trong tương lai và hoàn trả phần gốc vay ban đầu khi đến hạn.

Các loại trái phiếu thường gặp và chủ thể phát hành:

Trái phiếu Chính phủ

Là một loại trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm mục đích huy động vốn trung và dài hạn cho ngân sách nhà nước.

– Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh:

Là trái phiếu do các doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thuộc đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ theo Luật Quản lý nợ công phát hành. Nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh được sử dụng để thực hiện các chương trình tín dụng có mục tiêu của nhà nước.

Hiện tại, đối tượng phát hành chủ yếu trên thị trường trong nước là Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trái phiếu Chính quyền địa phương

Là loại trái phiếu do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát hành nhằm huy động vốn cho công trình, dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Trái phiếu doanh nghiệp.

Là loại trái phiếu phát hành bởi công ty TNHH, công ty cổ phần đủ điều kiện, có nhu cầu huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu cần tư vấn, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:

Ngô Thị Thanh Thúy

ĐT: 0909 283 917

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

——————————————————————

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN ĐẤT – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này:

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN NHÀ – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này:

Mời bạn đọc sách: QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH, tại link này: