Đóng

luật sư tranh tụng về đất đai

10Th2

Trong thời kỳ kinh doanh hội nhập như hiện nay, các vụ tranh chấp do một trong Hai bên vi phạm thục hiện nghĩa vụ là rất nhiều và phổ biến. Chung quy lại vẫn là câu chuyện tiền, lợi ích, bồi thường thiệt hại, mà cụ thể ở đây là lãi phát sinh do…

Xem thêm →