Đóng

luật sư quận 2

20Th1

Hỏi: Việc thỏa thuận nội dung thử việc với công ty có được ghi đồng thời trong hợp đồng lao động xác định thời hạn hay không? Hay có bắt buộc phải xác lập hợp đồng thử việc riêng? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới…

Xem thêm →