Đóng

luật sư quận 2

25Th2

Hỏi: Những trường hợp nào bắt buộc phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới đây: Theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư 2020 về trường hợp chấm dứt…

Xem thêm →
error: Content is protected !!