Đóng

công ty luật uy tín

28Th11

Hỏi: Cho tôi hỏi là khi Nhà nước ra quyết định thu hồi đất trồng cây lâu năm của tôi để quy hoạch thực hiện dự án, tuy nhiên tôi không đồng ý với quyết định trên vì khoản bồi thường không đúng với giá trị mảnh đất, vậy trường hợp này tôi làm đơn…

Xem thêm →