Trong nhiều năm làm nghề luật sư, hỗ trợ cho rất nhiều người giao dịch nhà đất, tôi nhận thấy Hợp đồng mua bán nhà ở là rất rất quan trọng. Nó là giấy tờ pháp lý nhằm chứng thực việc giao dịch mua bán nhà ở – một tài sản rất lớn. Các bạn…