Tranh chấp đất đai về lối đi chung – Luật sư HCM Hỏi: Gia đình tôi và nhà ông P trước đây có sử dụng chung lối đi. Phần đất này là đất của gia đình ông P. Nhưng hiện nay nhà ông P muốn xây nhà trên cả phần đất có lối đi chung…