Hỏi: Tôi muốn hỏi là trước đây gia đình tôi có cho một người quen sử dụng mảnh đất 300 m2 để canh tác. Qua quá trình sử dụng lâu năm trên mảnh đất đó, người đó đã tự ý đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được cấp sổ…