Đóng

luật sư nhà đất

06Th3

Luật sư Nguyễn Thị Huyên Chức vụ: Cố vấn Điện thoại: 037 964 9664 Email: hungvuong@luatsubatdongsan.vn Học vấn – Đào tạo: + Học viện Tư pháp, Nghiệp vụ Luật sư. + Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế, 1992 – 1997. + Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân…

Xem thêm →

06Th3

Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Đăng Khoa Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 037 964 9664 Email: khoa@luatsubatdongsan.vn Website: http://luatsubatdongsan.vn/ Trình độ học vấn, nghiệp vụ: Viện Khoa học Xã hội, Thạc sĩ Luật kinh tế Học viện Tư pháp, Nghiệp vụ Luật sư Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế –…

Xem thêm →

06Th3

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương Chức danh: Cố vấn cao cấp Điện thoại: 037 964 9664 Email: luatsukhoa@yaho.com Học vấn – Đào tạo + Tốt nghiệp đại học Trường Đại học tổng hợp Karl Marx Leipzig, CHDC Đức, năm 1988. + Bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Albert – Ludwigs…

Xem thêm →