Đóng

luật sư luật doanh nghiệp

31Th10

Thành lập công ty cổ phần là xu hướng và lựa chọn của các công ty lớn hiện nay. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch rõ ràng, linh động trong việc dễ dàng huy động vốn kinh doanh từ nguồn vốn bên ngoài thông qua việc chào bán cổ phiếu, trái…

Xem thêm →