Luật sư  Lê Hồng Lâm Chức vụ: Cố vấn cao cấp Điện thoại: 037 964 9664 Email: khoa@luatsubatdongsan.vn Học vấn – Đào tạo: + Đại học Tài chính-Kế toán (1983 – Trường Đại học Tài chính-Kế toán) + Cử nhân Luật (1998 – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) + Cử…