Hỏi: Thưa luật sư tôi muốn hỏi là khi Nhà nước ra quyết định thu hồi 500m2 đất nuôi tôm  của tôi thì việc bồi thường con vật nuôi khi thu hồi đất được thực hiện như thế nào? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn có thể tham khảo quy định pháp luật dưới…