Đóng

Luật sư

06Th3

Luật sư Nguyễn Thị Huyên

50943293_962327177303141_4834463214701903872_n-1

Luật sư Nguyễn Thị Huyên

Chức vụ: Cố vấn

Điện thoại: 037 964 9664

Email: hungvuong@luatsubatdongsan.vn

Học vấn – Đào tạo:

+ Học viện Tư pháp, Nghiệp vụ Luật sư.

+ Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế, 1992 – 1997.

+ Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân ngoại ngữ, chuyên ngành  tiếng Anh.

+ Chứng chỉ đào tạo: Nghề công chứng viên; Giám đốc Nhân sự; Quản lý Dự án đầu tư xây dựng.

Năng lực – Kinh nghiệm:

Luật sư Huyên đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác pháp lý, quản lý lao động, tiền lương, soạn thảo Hợp đồng và tư vấn Hợp đồng Hợp tác đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh thương mại trong và ngoài nước. Thực hiện các công việc theo ủy quyền như tham gia tố tụng tại Tòa; cung cấp các dịch vụ pháp lý khác.

Luật sư Huyên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản như: Tư vấn soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các Hợp đồng trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, Hợp đồng thương mại, dịch vụ, Hợp đồng Hợp tác Đầu tư phân chia lợi nhuận. Các bước chuẩn bị, thủ tục đầu tư dự án xây dựng. Cung cấp dịch vụ thủ tục giấy tờ pháp lý trong hợp thức hóa nhà đất, mua bán, sang nhượng. Xin cấp phép xây dựng các loại nhà dân dụng và dự án.

Lĩnh vực chuyên sâu

Pháp luật về: Đầu tư Dự án Bất động sản, Hợp đồng kinh doanh, thương mại, xây dựng.

Soạn thảo và tư vấn văn bản, Hợp đồng tiếng Anh.

Pháp luật về đấu thầu và Thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư bất động sản.

Kinh nghiệm tư vấn tại các doanh nghiệp:

+ Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn Dầu khí Việt Nam: Rà soát pháp lý Công ty: hệ thống quản lý, văn bản, Hợp đồng. Tham gia vào quá trình đàm phán, thương thảo, hoàn thiện các Hợp đồng Thương mại, dịch vụ.

+ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Tân Đại Tây Dương: Tư vấn đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

+ Công ty TNHH Festo (Đức): Đại diện cho Công ty trong tranh chấp thương mại tại Tòa án. Tư vấn về các loại giấy phép đầu tư, thành lập cơ sở bán lẻ.

+ Ban Quản lý Dự án Metro (Tuyến số 5): Hợp đồng Tư vấn Thiết kế khung kỹ thuật (FEED). Hợp đồng Tư vấn Quản lý Dự án.

+ Công ty CP Bất dộng sản Khải Hoàn Land: phụ trách pháp lý dự án đầu tư bất động sản, đất đai, đầu tư và hợp đồng.

Thành viên Hiệp hội

+ Luật sư Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

+ Hội viên – Hội luật Luật gia Việt Nam

+ Hội viên Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hội Luật gia quận 7, Tp.Hồ Chí Minh