Đóng

Tin tức

06Th3

Những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 01/07/2004 đến trước ngày 01/01/2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận (GCN) hay còn gọi là “sổ hồng, sổ đỏ”. Những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 01/07/2004 đến trước…

Xem thêm →