Đóng

22Th3

TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại (kinh doanh chuỗi) trong những năm gần đây tại Việt nam đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho những thương hiệu lớn vào Việt Nam, cũng như những doanh nghiệp trong nước phát huy hết tiềm năng vươn ra biển lớn, chúng tôi sẵn sàng đồng hành để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong nhượng quyền thương mại phát triển bền vững và hiệu quả. Luật sư của chúng tôi đã từng cố vấn pháp lý thương mại những tập đoàn, thương hiệu lớn, nên rất thấu hiểu những vấn đề pháp lý cốt lõi trong kinh doanh nhượng quyền. Vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về pháp lý trước và trong quá trình nhượng quyền thương mại và đưa ra giải pháp phù hợp với thực tiễn để gặt hái thành công.

Nội dung tư vấn nhượng quyền thương mại (franchise):

  • Tư vấn và làm thủ tục đăng ký xác lập trước khi nhượng quyền như đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, quyền tác giả, tên miềm…
  • Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hệ thống nhượng quyền được lựa chọn, đánh giá năng lực của bên nhượng quyền;
  • Tư vấn soạn thảo xây dựng Bản Giới thiệu nhượng quyền và tư vấn các vấn đề pháp lý bảo hộ hàng hóa, dịch vụ nhượng quyền.
  • Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán hợp đồng nhượng quyền;
  • Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phù hợp với pháp luật Việt nam và quốc tế;
  • Tư vấn các vấn đề tài chính trong hợp đồng;
  • Tiến hành các thủ tục ghi nhận hợp đồng nhượng và/hoặc đăng ký nhượng quyền quyền với cơ quan có thẩm quyền.
  • Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình nhượng quyền thương mại; đại diện giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình nhượng quyền.

Cách thức thực hiện:

  • Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm hoặc theo gói dịch vụ.
  • Công việc tư vấn được thực hiện thường xuyên hàng tháng và/hoặc theo thời điểm theo hợp đồng đã ký với khách hàng.

Để hỗ trợ các bạn nhượng quyền thương mại (kinh doanh chuỗi) ở Việt Nam chúng tôi sẽ cung cấp mẫu miễn phí và Bản giới thiệu nhượng quyền thương mại, tư vấn các bước nhượng quyền thương mại và hợp đồng thương mại nhượng quyền, cụ thể mẫu Đơn đăng ký nhượng quyền thương mại như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

……, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ Thương mại

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………………………………

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………….

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………

 [Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:…………………………..

Do:…………………………………………………………..Cấp ngày:………./…………/……………………….

Quốc tịch của thương nhân:……………………………………………………………………….

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………………

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:…………………………………………………………………..

Hình thức nhượng quyền[2]:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ của trụ sở chính:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………….Fax: …………………………………………………………………..

Email (nếu có):……………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam][3]

 [Địa điểm nhượng quyền:……………………………………………………….][4]

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Kèm theo đơn:

– …………….;

– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

LIÊN HỆ:

Bạn cần luật sư tư vấn thương mại để tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại, vui lòng liên hệ:

Luật sư Đỗ Đăng Khoa

ĐT: 0912 219 065

Email: khoa@luatsubatdongsan.vn

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh