Đóng

luật sư đất đai giỏi

can-bo-dang-vien-khong-chi-thuong-ton-phap-luat-ma-con-phai-di-dau-dua-phap-luat-den-voi-nhan-dan-1

04Tháng 1

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ÁN LỆ SỐ 24/2018/AL VỀ DI SẢN THỪA KẾ CHUYỂN THÀNH TÀI SẢN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN KHÁI QUÁT ÁN LỆ Nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng mà một người chết trước. Người còn lại…

Xem thêm →
hammer-719066_1920

04Tháng 1

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ÁN LỆ SỐ 26/2018/AL VỀ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU TÍNH THỜI HIỆU VÀ THỜI HIỆU YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN KHÁI QUÁT ÁN LỆ Người để lại di sản thừa kế là bất động sản chết trước ngày…

Xem thêm →