Đóng

30Th3

Sử dụng đất thuê không đúng mục đích

CÂU HỎI

Tôi có một mảnh đất 300m2 (đã được cấp bìa đỏ) ở ngay cạnh mặt đường, một năm trước tôi cho ông A  thuê để sản xuất. Vì nhà ở xa nên tôi cũng không hay đi qua mảnh đất này, được một thời gian sau tôi đi qua thì thấy ông A xây lên một căn nhà mà chưa hỏi ý kiến của tôi. Tôi hỏi thì ông A nói rằng đã từng hỏi tôi về việc mua lại mảnh đất này nhưng tôi chưa hề biết gì về việc này. Vậy tôi nên làm gì để có thể yêu cầu họ chuyển đi và lấy lại mảnh đất của mình. Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Lò Văn Khánh


TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Giữa bạn và ông A đã giao kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất nên hai bên đều có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Theo đó, ông A, với tư cách là bên thuê quyền sử dụng đất có nghĩa vụ “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê” (theo Điều 707 Bộ luật dân sự).

Theo thông tin bạn cung cấp, mục đích cho thuê quyền sử dụng đất là để ông A sản xuất; sau đó, ông A đã xây dựng một căn nhà trên mảnh đất đó. Vậy, bạn cần làm rõ: ngôi nhà do ông A xây dựng là nhà kiên cố để ở hay chỉ là công trình tạm trên đất nhằm mục đích phục vụ quá trình sản xuất?… Nếu việc ông A xây dựng căn nhà trên đất là sai mục đích thuê quyền sử dụng đất thì bạn có quyền: “Yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại” (Khoản 2 Điều 706 Bộ luật dân sự).

Theo quy định trên, khi xác định được ông A xây nhà sử dụng sai mục đích, bạn có quyền yêu cầu ông A phá dỡ ngôi nhà đó và tiếp tục sử dụng đất thuê như mục đích ban đầu. Nếu ông A không thực hiện yêu cầu của bạn, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu ông A trả lại đất thuê cho bạn.

Trong trường hợp ông A cố tình không thực hiện đúng yêu cầu của bạn, không trả lại đất thuê cho bạn thì bạn có quyền khởi kiện tới tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết và yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Khi khởi kiện, bạn phải làm đơn khởi kiện với các nội dung chính quy định tại Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp