Đóng

Tin tức

08Th8

Khi tiến hành thực hiện các giao dịch mua bán/cho thuê….nhà ở, hai bên trong hợp đồng cần xác định rõ thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở. Bởi, việc xác định thời điểm này rất quan trọng, từ thời điểm đó mới xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên. Hiên nay,…

Xem thêm →