Đóng

Tin tức

13Th8

Bảo hành, bảo là đảm bảo, hành là ban hành; bảo hành là sự đảm bảo được ban hành/phát hành cho người mua từ người bán. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà ở, pháp luật đã quy định rõ người bán phải bảo hành sản phẩm trong một thời gian và phạm…

Xem thêm →

13Th8

Bài viết này phân tích điều kiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xay dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng (khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014,…

Xem thêm →