Đóng

Tin tức

13Th9

Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ra Ban quản trị nhà chung cư. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người…

Xem thêm →

12Th9

Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự (khoản 1 Điều 102 Luật Nhà ở 2014, có hiệu lực 01/01/2015). Hội nghị nhà chung cư được chia thành hai loại là hội nghị nhà…

Xem thêm →